Ενημερωτικές εκδηλώσεις για το Digital Europe Programme: Τα βίντεο είναι διαθέσιμα

23-12-2021

Στις 10 και 13 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις προκηρύξεις του Digital Europe Programme: Digital Product Passport και Safer Internet. Παρουσιάσθηκαν τα θέματα κάθε προκήρυξης, καθώς και η διαδικασία υποβολής προτάσεων.

Τα βίντεο είναι διαθέσιμα:

Virtual Info session - Digital Product Passport Call for proposals under the Digital Europe Programme

Virtual Info session - Safer Internet Call for proposals under the Digital Europe Programme