Έντονο ενδιαφέρον για την προκήρυξη “EIC Pathfinder Open” για το 2022

24-05-2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (European Innovation Council – EIC) συνεχίζει να προσελκύει το έντονο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας καθώς στην τελευταία προκήρυξη “EIC Pathfinder Open” που έκλεισε στις 4 Μαΐου 2022, υποβλήθηκαν περισσότερες από 850 προτάσεις με στόχο την ανάπτυξη ρηξικέλευθων τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Μέσω της προκήρυξης “EIC Pathfinder Open”, διεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες κλήθηκαν να υποβάλουν προτάσεις σε οποιοδήποτε θεματικό πεδίο και οι οποίες αξιολογούνται αποκλειστικά με βάση την επιστημονική τους αριστεία και τη δυνατότητά τους να οδηγήσουν σε κλιμακούμενες τεχνολογίες / νέες τεχνολογίες με ευρεία εφαρμογή.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι την προθεσμία στις 4 Μαΐου 2022, 863 κοινοπραξίες υπέβαλαν προτάσεις (5202 συμμετέχοντες φορείς) που συνολικά αιτούνται χρηματοδότηση ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Οι συμμετέχοντες στις προτάσεις προέρχονται από 58 χώρες και οι περισσότεροι από ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Επίσης, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα κρίνεται αρκετά σημαντική καθώς αντιστοιχεί στο 27% των συμμετεχόντων (από τους οποίους το 69% προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Η διαδικασία της αξιολόγησης έχει ξεκινήσει και πρόκειται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2022. Από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 60, καθώς ο προϋπολογισμός της προκήρυξης είναι 183 εκατ. ευρώ.

Η προκήρυξη EIC Pathfinder Challenges (με νέες προκλήσεις/challenges για το 2022) θα ανοίξει στις 16 Ιουνίου 2022 με προθεσμία υποβολής στις 19 Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις προκηρύξεις εδώ.