Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Εργασίας του ERC για το 2022

27-07-2021

Με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 2,4 δισ. ευρώ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Εργασίας του για το 2022. Περίπου 1.100 επιστήμονες και υπότροφοι στην ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν χρηματοδότηση.
Πρόκειται για το δεύτερο Πρόγραμμα Εργασίας του ERC στο πλαίσιο του Προγράμματος «Horizon Europe». Μέσα από μια σειρά επιχορηγήσεων, η χρηματοδότηση θα δοθεί σε ερευνητικά έργα υψηλής επιστημονικής αξίας και γνώσης και θα εξεταστεί από πάνελ αξιολόγησης που απαρτίζεται από ερευνητές εγνωσμένου κύρους στη διεθνή κοινότητα. Ερευνητές χωρίς θεματικό ή γεωγραφικό προσδιορισμό είναι επιλέξιμοι, αρκεί να εργάζονται στην Ευρώπη ή να είναι πρόθυμοι να μετακινηθούνε σε ευρωπαϊκή χώρα. Σημαντικά στοιχεία του νέου Προγράμματος Εργασίας είναι οι χρηματοδοτήσεις τύπου «Synergy Grants» και «Proof of Concept Grants» που προσφέρονται ξανά, καθώς και η δεύτερη έκδοση του «Public Engagement with Research Awards».