Η ΕΕ εγκρίνει το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ

18-05-2021

Tags:

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 12 Μαΐου τον Κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ (Euratom) για την περίοδο 2021-2025. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 1,38 δισ. ευρώ και θα συμβάλλει στην έρευνα για την πυρηνική σύντηξη και σχάση, θα υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και θα ενδυναμώσει την πυρηνική τεχνογνωσία και ικανότητα στην Ευρώπη.


Το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην εφαρμογή για τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια Σύντηξης, ενώ όσον αφορά την έρευνα σχετικά με τη σχάση, το πρόγραμμα θα δώσει έμφαση σε πυρηνική τεχνολογία για ιατρικές εφαρμογές διάγνωσης και θεραπείας, στηρίζοντας το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου.

Οι άμεσες δράσεις που υλοποιούνται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα είναι συμπληρωματικές στην έρευνα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα συνεχίσει να παίζει κεντρικό ρόλο στην εκπαίδευση και τη διαχείριση γνώσης, καθώς και στην παροχή ανοιχτής πρόσβασης των υποδομών του για πυρηνική έρευνα στους ευρωπαίους επιστήμονες. Επίσης, το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα διασφαλίσει τη στήριξη των σχετικών πολιτικών, ευρωπαϊκών και εθνικών.


Τέλος, το πρόγραμμα θα εστιάσει στην ενδυνάμωση της πυρηνικής τεχνογνωσίας και ικανότητας στην Ευρώπη μέσω κινητικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. Δράσεις Marie Sklodowska-Curie), καθώς επίσης και μέσω δράσεων διάχυσης και μεταφοράς τεχνολογίας.