Δημοσιεύτηκε το γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης για το πρόγραμμα Euratom

04-03-2021

Tags:

Δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το γενικό υπόδειγμα συμφωνιών επιχορήγησης (Model Grant Agreement) για το πρόγραμμα Euratom στον Ορίζοντα Ευρώπη. Για τις προτάσεις που θα επιλεχθούν για χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει την αντίστοιχη συμφωνία επιχορήγησης. Η προθεσμία για την υπογραφή των συμφωνιών επιχορήγησης είναι συνήθως τρεις μήνες. Η συμφωνία επιχορήγησης επιβεβαιώνει την περιγραφή των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που θα αναληφθούν, τη διάρκεια και τον προϋπολογισμό του σχεδίου, τις τιμές και το κόστος, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τον καταμερισμό ρόλων, τους κανόνες για την αναστολή και τον τερματισμό των έργων και άλλα.