Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) γιορτάζουν ένα χρόνο επιτυχημένης συνεργασίας

02-02-2022

Tags:

Η καινοτομία και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (IPR) συμβαδίζουν. Για να ενισχύσουν την καινοτομία και να προσφέρουν στοχευμένη υποστήριξη σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ΜΜΕ, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα χρόνο συνεργασίας. Στις 20 Ιανουαρίου 2022, οι διευθυντές των δύο οργανισμών της ΕΕ συναντήθηκαν για να συζητήσουν σχετικά με το έτος συνεργασίας και να σκιαγραφήσουν περαιτέρω δράσεις για το επόμενο έτος.

Η συνάντηση χαιρέτισε τα επιτεύγματα του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building), της εκπαίδευσης για την πνευματική ιδιοκτησία που παρέχεται απευθείας στις κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (KICs) του EIT, της κοινής επικοινωνίας και της προώθησης εκδηλώσεων, αλλά και της ενεργούς συμμετοχής του EIT στο IP in Education Network του EUIPO.

Μέσω μιας διαδραστικής συζήτησης, το EUIPO και το EIT συζήτησαν τη δυνατότητα να κλιμακώσουν τις δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ τους συνεχίζοντας την υποστήριξή του EUIPO στο ΕΙΤ και τα KICs, καθώς και στις ΜΜΕ και επιχειρηματίες που υποστηρίζονται από το ΕΙΤ, σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Και τα δύο ιδρύματα θα διερευνήσουν περαιτέρω ευκαιρίες συνεργασίας με τα KICs του ΕΙΤ, συμπεριλαμβανομένου του νέου ΕΙΤ για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, που θα ξεκινήσει να δραστηριοποιείται σύντομα!