Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council): σχεδόν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο Πρόγραμμα Εργασίας του 2023

18-07-2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας ανακοίνωσε το πρόγραμμα εργασίας για το 2023 με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για επιχορηγήσεις. Αυτό το ποσό θα υποστηρίξει περισσότερους από χίλιους κορυφαίους ερευνητές σε όλη την Ευρώπη.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των προκηρύξεων, η πρόσκληση για επιχορηγήσεις Starting Grants άνοιξε στις 12 Ιουλίου 2022, ενώ η πρόσκληση για επιχορήγηση Synergy δημοσιεύτηκε την επόμενη ημέρα.
Το πρόγραμμα εργασίας περιέχει όλα τα γνωστά προγράμματα επιχορήγησης: Starting, Consolidator, Advanced και Synergy Grants, αλλά έχουν προστεθεί και νέα στοιχεία. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα επιχορήγησης Proof of Concept θα αυξηθεί από 25 εκατομμύρια ευρώ σε 30 εκατομμύρια ευρώ
Οι ερευνητές που ζητούν άσυλο ή είναι θύματα φυσικής καταστροφής έχουν τη δυνατότητα επέκτασης του χρονικού περιθωρίου επιλεξιμότητας. .
Προβλέπεται επίσης ειδική επιχορήγηση για την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας Επιστημονικής Δημοσιογραφίας του ERC (ERC Science Journalism Initiative), η οποία θα συνεπάγεται υποστήριξη για δημοσιογράφους που επιθυμούν να επισκεφτούν ερευνητικά ιδρύματα και να κατανοήσουν καλύτερα την έρευνα αιχμής.