Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: Νεοφυείς επιχειρήσεις βαθιάς τεχνολογίας λαμβάνουν υποστήριξη από το EIC Accelerator

26-10-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε 75 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις κατά την αξιολόγηση των προτάσεων του cut-off της 15ης Ιουνίου 2022 της προκήρυξης EIC Accelerator. Οι εταιρείες επιλέχθηκαν μέσω μίας άκρως ανταγωνιστικής διαδικασίας, όπου αρχικά 232 συμμετείχαν σε συνεντεύξεις με επιτροπές έμπειρων επενδυτών και επιχειρηματιών. Οι 75 επιλεγμένες εταιρείες θα λάβουν χρηματοδότηση περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ με συνδυασμό επιχορηγήσεων και επενδύσεων μετοχικού κεφαλαίου. Οι επενδύσεις σε μετοχές θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ταμείου EIC το οποίο είναι πλέον πλήρως λειτουργικό. Οι επιλεγμένες εταιρείες έχουν ευρεία γεωγραφική κατανομή που εκτείνεται σε 21 χώρες, ενώ το 20% αυτών έχει γυναίκες επικεφαλής. Επιπλέον, στο πρόσφατο cut-off της 5ης Οκτωβρίου υποβλήθηκαν άλλες 1092 προτάσεις δεύτερης φάσης (Step 2).

Με 67 από τις 75 εταιρείες να αιτούνται μεικτή χρηματοδότηση (blended finance) μέσω του EIC Accelerator, επιβεβαιώνεται ξανά η υψηλή ζήτηση για επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου μέσω του Ταμείου EIC. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εταιρείες θα λάβουν την επιχορήγηση μέσα στους επόμενους δύο με τρεις μήνες, ενώ οι πρώτες επενδυτικές αποφάσεις θα ληφθούν τον επόμενο χρόνο. Οι αιτήσεις που πληρούν όλα τα κριτήρια στο στάδιο της εξ αποστάσεως αξιολόγησης και που λαμβάνουν θετική εισήγηση από την κριτική επιτροπή του EIC, αλλά δεν προτείνονται για χρηματοδότηση, θα βραβεύονται με Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για να διευκολύνουν την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης από εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα.