Έξι επιπλέον προτάσεις ERC Synergy Grants θα λάβουν χρηματοδότηση

05-01-2023

Tags:

Το European Research Council (ERC), ενέκρινε τη χρηματοδότηση έξι επιπλέον προτάσεων Synergy Grant, οι οποίες αξιολογήθηκαν άριστα, αλλά βρίσκονταν στην λίστα αναμονής λόγω περιορισμένου προϋπολογισμού. Το ERC θα παρέχει χρηματοδότηση σε 35 έργα τα οποία εμπλέκουν 125 Principal Investigators (PIs), στο πλαίσιο του διαγωνισμού Synergy Grants 2022, λαμβάνοντας υπόψη την επιπλέον χρηματοδότηση των 59 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 360 προτάσεις που κατατέθηκαν. Οι κύριοι ερευνητές θα διεξάγουν την έρευνα τους σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 20 χωρών της Ευρώπης και όχι μόνο. Τα έργα φιλοξενούνται κυρίως στη Γερμανία (26 PIs σε 17 έργα) και στη Γαλλία (24 PIs σε 16 έργα). Η πλήρης λίστα των εγκεκριμένων προτάσεων βρίσκεται εδώ.