Τα Βραβεία για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας

31-03-2021

Τα Βραβεία για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας αποτελούν ένα ετήσιο βραβείο αναγνώρισης που δίνεται σε ευρωπαϊκές πόλεις που προωθούν με τον καλύτερο τρόπο την καινοτομία στο εσωτερικό της τοπικής κοινωνίας. Τα Βραβεία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας.


Συγκεκριμένα, στην έβδομη χρονιά βράβευσης, θα δοθεί έμφαση στην συμβολή των πόλεων στη δημιουργία τοπικών οικοσυστημάτων καινοτομίας, προς όφελος των φορέων καινοτομίας, αλλά και της ευημερίας των πολιτών. Στόχος είναι να βραβευθούν οι πιο καινοτόμες πρακτικές που ακολουθούν οι πόλεις, μέσα σε ένα πλαίσιο ενός ανεπτυγμένου και λειτουργικού οικοσυστήματος καινοτομίας, που προωθεί την ρηξικέλευθη καινοτομία.


Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι στις 15 Ιουλίου 2021, 17:00 CET.

Παρακολουθήστε το σύντομο βίντεο: