Διαδικτυακό Σεμινάριο του JRC για το ενδιαφέρον των πολιτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

02-03-2021

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο στις 3 Μαρτίου 2021 για να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της έκθεσης “Tracking EU Citizens’ Interest in EC Priorities Using Online Search Data: The European Green Deal”.

Για να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal), το Κοινό Κέντρο Ερευνών δημιούργησε 2 σειρές δεικτών που αντλούν δεδομένα από 6 περιοχές πολιτικής παρέμβασης της ΕΕ. Η μία σειρά δεικτών συλλέγει διαδικτυακά δεδομένα αναζήτησης που αφορούν τη συμπεριφορά των ευρωπαίων πολιτών στο πλαίσιο του EU Green Deal, όπως οι διαδικτυακές αναζητήσεις που συνδέονται με τις μεταφορές, την ενέργεια, τη διατροφή και τα απόβλητα. Η δεύτερη σειρά δεικτών συλλέγει δεδομένα σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που συνδέονται με τη ρύπανση, την καθαρή ενέργεια, τα οικοσυστήματα και το κλίμα.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μεταξύ 15:30 και 16:30 CET.

Συνδεθείτε στο διαδικτυακό σεμινάριο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php MTID=m407439b691a435d9d356f204f50f980d