Επίσημη έναρξη της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “Bauhaus”

18-01-2021

Στις 18 Ιανουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη της φάσης σχεδιασμού της νέας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας “Bauhaus”, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, στα τέλη του 2020.

Η νέα πρωτοβουλία “Bauhaus” αποτελεί ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο, που έχει ως στόχο να συνδυάσει το σχεδιασμό και ανακαίνιση κτιρίων με τη βιωσιμότητα, την καλύτερη πρόσβαση, την οικονομική προσιτότητα και τον τομέα των επενδύσεων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Οι βασικές αρχές της πρωτοβουλίας “Bauhaus” είναι η βιωσιμότητα, η αισθητική και η συμμετοχικότητα. Η φάση του σχεδιασμού έχει σαν στόχο να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία της συν-δημιουργίας για να αναπτύξει έτσι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας, με βάση τις πιο επιτακτικές ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός κτιριακός τομέας.

Στους επόμενους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απονείμει βραβεία σε ήδη υπάρχοντα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, που ενσωματώνουν τις βασικές αξίες της πρωτοβουλίας “Bauhaus”. Στην επόμενη φάση της υλοποίησης, θα σχεδιαστούν πέντε πιλοτικά έργα για να αναπτύξουν νέες λύσεις σχεδιασμού και ανακαίνισης κτιρίων.