Νέα έκθεση αναλύει την συνεισφορά περισσότερων από 800 χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στην αποστολή «Αποκατάσταση Ωκεανών και Υδάτων»

15-06-2023

Τη 1 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα αναφορά, εντοπίζοντας πάνω από 800 χρηματοδοτούμενα έργα 16 χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεισφέρουν στην αποστολή «Αποκατάσταση Ωκεανών και Υδάτων». Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 12 εξωτερικών ειδικών και τα έργα που αναλύθηκαν ανήκουν σε 16 ευρώπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα κυριώς το Horizon 2020 και το Horizon Europe και ακολούθως αφορούν σε έργα που χρηματοδοτήθηκαν απο το Interreg, το LIFE27, το EMFAF, το Erasmus+2027, και άλλα.

Η αναφορά επισημαίνει τις καινοτόμες λύσεις καθώς και τα κενά και τις συνέργειες που θα μπορούσαν να χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μαζί με την αναφορά, είναι διαθέσιμη και ένας πίνακας δεδομένων (Dashboard), μπορεί να παρέχει στον χρήστη οπτικοποιημένα δεδομένα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση απο ευρωπαϊκά προγράμματα και πως διανέμονται σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Αποστολής για τους Ωκεανούς, την γεωγραφική κάλυψη των θαλάσσιων λεκανών και ποτάμιων, τις θεματικές περιοχές παρέμβασης και άλλων χαρακτηριστικών. Η Αποστολή για τους Ωκεανούς έχει ως στόχο την προστασία και αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών και υδάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ψηφιακού συστήματος γνώσης αυτών, καθώς και την ευρεία κινητοποίηση και δέσμευση του κοινού.