Νέα πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT) για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

12-12-2021

Tags:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοίνωσε τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων του EIT HEI Initiative που υποστηρίζει έως και 40 κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς με μέγιστο ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ η καθεμία. Με την υποστήριξη της Κοινότητας EIT, του μεγαλύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας της Ευρώπης, τα ΑΕΙ θα σχεδιάσουν δραστηριότητες που θα βελτιώσουν την επιχειρηματική τους ικανότητα και την ικανότητα καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα και θα γίνουν ‘κινητήρες’ καινοτομίας.
Η πιλοτική πρωτοβουλία του EIT HEI βασίζεται στην επιτυχία της πρώτης πρόσκλησής της, που ξεκίνησε νωρίτερα αυτό το έτος, κατά την οποία σχεδόν 750 οργανισμοί από όλη την Ευρώπη, υπέβαλλαν αίτηση για υποστήριξη. Ως αποτέλεσμα, βραβέυτηκαν 24 έργα, στα οποία συμμετείχαν 142 ΑΕΙ και 155 μη ακαδημαϊκοί οργανισμοί (εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες αρχές και ενώσεις) με συνολικά 28,8 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης, καθοδήγησης και πρόσβασης στο οικοσύστημα καινοτομίας του EIT.
Στη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, θα επιλεγούν έως και 40 έργα και θα χρηματοδοτηθούν με μέγιστο ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ με έως και 300.000 ευρώ για τη Φάση 1 (Ιούλιος–Δεκέμβριος 2022) και έως και 900.000 ευρώ για τη Φάση 2 (Ιανουάριος 2023 – Ιούλιος 2024).
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι έως 28η Φεβρουαρίου 2022.