Ο Καναδάς ένα βήμα πιο κοντά στη σύνδεση με τον «Ορίζοντα Ευρώπη»

30-11-2023

Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη σύνδεση του Καναδά με τον Ορίζοντα Ευρώπη και συγκεκριμένα με τον Πυλώνα ΙΙ “Global Challenges & European Industrial Competitiveness” Η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την επικείμενη σύνδεση πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής Καναδά-ΕΕ από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και τον Καναδό πρωθυπουργό Justin Trudeau.
Η υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2024, εν αναμονή της ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων επικυρώσεων και από τις δύο πλευρές. Αμέσως μετά την υπογραφή, ερευνητές και οργανισμοί στον Καναδά θα μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από τη συμμετοχή τους στις προκηρύξεις του Πυλώνα ΙΙ του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», ο οποίος αποτελεί και το μεγαλύτερο συνεργατικό τμήμα του προγράμματος με προϋπολογισμό 53,5 δισ. ευρώ και επίκεντρο τις κοινές παγκόσμιες προκλήσεις όπως κλίμα, ενέργεια, ψηφιακή οικονομία και υγεία.
Η σύνδεση του Καναδά με το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι η πιο ουσιαστική μορφή συνεργασίας με την ΕΕ στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Θα επιτρέψει σε ερευνητές και οργανισμούς στον Καναδά, να συνεργαστούν με ίσους όρους με φορείς από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις 18 συνδεδεμένες χώρες σε προκηρύξεις των έξι (6) Clusters του Πυλώνα ΙΙ, αποκτώντας απρόσκοπτη πρόσβαση από το 2024 σε διεθνή συνεργατικά δίκτυα.