Ενημερωτικές ημερίδες της ΕΕ για τον Ορίζοντα Ευρώπη από 28 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου

01-06-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά ενημερωτικές ημερίδες για τον Ορίζοντα Ευρώπη από 28 Ιουνίου έως 16 Ιουλίου.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα προγράμματα εργασίας, τους νεωτερισμούς, τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τις διαδικασίες του νέου προγράμματος πλαίσιο "Ορίζοντας Ευρώπη".
Για κάποιες θεματικές διοργανώνονται εκδηλώσεις δικτύωσης (Brokerage Events) από τα Δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες ανά πρόγραμμα και θεματική περιοχή είναι διαθέσιμες:

28 Ιουνίου - Infrastructures
29 & 30 Ιουνίου - Digital, industry & space (cluster 4)
30 Ιουνίου - Civil security for society (cluster 3)
1 Ιουλίου - Culture, creativity & inclusive society (cluster 2)
1 Ιουλίου - The Marie Skłodowska-Curie Actions: what is new under -Horizon Europe
2 Ιουλίου - Health (cluster 1)
5 & 6 Ιουλίου - Climate, energy & mobility (cluster 5)
7 & 8 Ιουλίου - Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment (cluster 6)
9 Ιουλίου - European Research Area (ERA) & Widening
16 Ιουλίου - Euratom

Περισσότερες πληροφορίες για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕ.