Ενημερωτικές εκδηλώσεις και “Brokerage Events” για τον Ορίζοντα Ευρώπη από 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου

01-06-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά ενημερωτικές εκδηλώσεις για τον Ορίζοντα Ευρώπη από 28 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους νεωτερισμούς, τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και τις διαδικασίες του νέου προγράμματος πλαίσιο "Ορίζοντας Ευρώπη".
Περισσότερες πληροφορίες για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕ: https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/

Για κάποιες θεματικές διοργανώνονται Brokerage Events από τα Δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις παρακάτω ιστοσελίδες:

-28 Ιουνίου - Infrastructures
-29 & 30 Ιουνίου - Digital, industry & space (cluster 4)
-30 Ιουνίου - Civil security for society (cluster 3)
-1 Ιουλίου - Culture, creativity & inclusive society (cluster 2)
-1 Ιουλίου - The Marie Skłodowska-Curie Actions: what is new under -Horizon Europe
-2 Ιουλίου - Health (cluster 1)
-5 & 6 Ιουλίου - Climate, energy & mobility (cluster 5)
-7 & 8 Ιουλίου - Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment (cluster 6)
-9 Ιουλίου - European Research Area (ERA) & Widening