Το Πρόγραμμα του EIC “Tech2Market” αναζητά δικαιούχους από τα εργαλεία Pathfinder και Transition

19-04-2023

Το Πρόγραμμα Venture Building EIC Tech to Market (T2M) στοχεύει να υποστηρίξει τους δικαιούχους του EIC Pathfinder και EIC Transition στο ταξίδι τους για τη μετατροπή των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων σε καινοτομίες, που μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία επιτυχημένων spin-off εταιριών. Η υποστήριξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών χωρίς κόστος, προς τους δικαιούχους του EIC, που θα τους επιτρέψει να συνεργαστούν με κορυφαίους ειδικούς στην καινοτομία και την ανάπτυξη.

Όλοι οι δικαιούχοι του EIC Pathfinder και του EIC Transition καλούνται να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, με στόχο να λάβουν τις παρακάτω υπηρεσίες υποστήριξης:

  • Εξατομικευμένη υποστήριξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στο επίπεδο ωριμότητας των δικαιούχων.
  • Πρόσβαση σε ειδικούς με κρίσιμη τεχνογνωσία που θα βοηθήσουν στη μετατροπή των κορυφαίων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτομία.
  • Κάλυψη κενών εμπειρίας μέσω της υποστήριξης έμπειρων κυνηγών ταλέντων.
  • Πρόσβαση σε επικυρωμένα επιχειρηματικά μοντέλα με στόχο την επιτυχημένη ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.
  • Ενίσχυση της ορατότητας – ευκαιρίες για συνεργασία και ανταλλαγή με κορυφαία ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εταιρίες και επενδυτές.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EIC_T2M_VB_EoI_other_thematic_areas

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αυτόν τον κύκλο, είναι στις 17 Μαΐου 2023.