Τα Ευρωπαϊκά βραβεία για τους πιο καινοτόμους προμηθευτές του 2023, είναι εδώ!

25-04-2023

Η τρίτη έκδοση των European Innovation Procurement Awards (EUIPA) εγκαινιάστηκε και η αναζήτηση των πιο καινοτόμων προμηθευτών στην έχει ξεκινήσει. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 17 Αυγούστου 2023. Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, τα EUIPA, απευθύνονται σε δημόσιους και ιδιώτες αγοραστές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που προωθούν τις προμήθειες καινοτομίας και τις καινοτόμες λύσεις προμηθειών.
Τα Βραβεία στοχεύουν επίσης να αναδείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι προμήθειες καινοτομίας μεταμορφώνουν θετικά την οικονομία, όχι μόνο δημιουργώντας νέες και βιώσιμες αγορές, αλλά και αντιμετωπίζοντας κοινωνικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή. Ο διαγωνισμός θα απονείμει έξι συνολικά βραβεία για τις δύο κατηγορίες:

  • Πρωτοβουλία προμηθειών καινοτομίας και
  • Αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων «μετάβαση στην πράσινη ενέργεια».

Κάθε μία από τις δύο κατηγορίες θα ανταμείψει έναν νικητή με 75.000 ευρώ, έναν επιλαχόντα με 50.000 ευρώ και έναν επιλαχόντα με 25.000 ευρώ. Οι νικητές και οι επιλαχόντες θα αναδειχθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια απονομής:

  1. Μετασχηματισμός – τόνωση της μετατροπής των πρακτικών προμηθειών σε προμήθειες καινοτομίας με στόχο τη διασφάλιση βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
  2. Αποδοχή – η καινοτόμος πρακτική προμηθειών μπορεί να αναπαραχθεί και να επεκταθεί, και ως εκ τούτου, συμβάλλει στην παροχή πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών λύσεων.
  3. Συνεργασία – αποδεδειγμένη συνεργασία που συνδέεται με την πρακτική προμήθειας καινοτομίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη δημιουργία συνεργειών, στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών, στη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στις προσπάθειες ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων στις διάφορες περιοχές, ιδίως μεταξύ εκείνων που βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση ωριμότητας σε σχέση με τις πρακτικές προμηθειών καινοτομίας.
  4. Κοινωνικός αντίκτυπος – πρακτικές με αποδεδειγμένο θετικό ποσοτικό και ποιοτικό αντίκτυπο στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της πράσινης συμφωνίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσω του αντίστοιχου link στο Funding and Tender Opportunities Portal.