Το έγγραφο καθοδήγησης για την πρόσκληση Start-up Europe είναι τώρα διαθέσιμο

12-09-2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) επιδιώκει να οικοδομήσει συνέργειες με το ευρύτερο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων (startup) μέσω του δεύτερου κύματος δράσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Startup Europe. Αυτές οι δράσεις θα συνδέσουν τοπικά startup οικοσυστήματα ψηφιακής και βαθιάς τεχνολογίας, θα υποστηρίξουν διασυνοριακές δραστηριότητες επιτάχυνσης για την κλιμάκωση των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων ψηφιακής και βαθιάς τεχνολογίας και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οικοσυστήματος Καινοτομίας.

Μπορείτε να ελέγξετε τις πρόσφατα δημοσιευμένες βασικές πληροφορίες και την καθοδήγηση που παρέχεται σε πιθανούς αιτούντες για δράσεις συντονισμού και υποστήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης HORIZON-EIC-2022-STARTUPEU-01: Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ του EIC και της Startup Europe, όπως ανακοινώθηκε στο Πρόγραμμα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) για το 2022.

Το έγγραφο εξηγεί ορισμένες από τις βασικές έννοιες και τα κύρια στοιχεία των έργων που πλαισιώνονται από τη συνεργασία μεταξύ του EIC και της Startup Europe. Σε αντίθεση με την πρόσκληση του 2021, η υλοποίηση του έργου μέσω οικονομικής στήριξης σε τρίτους (financial support to third parties) δεν είναι υποχρεωτική για την πρόσκληση του 2022.

Ανακαλύψτε τις πλήρεις προϋποθέσεις και κάντε αίτηση για την πρόσκληση έως τις 17 Νοεμβρίου 2022, 17:00:00 ώρα Βρυξελλών!

Ιστορικό

Το Startup Europe είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύνδεση των startups υψηλής τεχνολογίας, scaleups, επενδυτών, επιταχυντών, εταιρικών δικτύων, πανεπιστημίων και μέσων ενημέρωσης. Υποστηρίζεται από ένα χαρτοφυλάκιο έργων και δράσεων πολιτικής που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως το EU Startup Nation Standard, το Radar Καινοτομίας και το Digital Innovation and Scale-up Initiative (DISC). Η πρωτοβουλία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).