Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας: ευκαιρίες χρηματοδότησης της καινοτομίας

10-02-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2022. Το νέο πρόγραμμα εργασίας προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης αξίας άνω των 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για πρωτοπόρες καινοτομίες, με στόχο τη δημιουργία νέων αγορών.

Χρηματοδότηση και υποστήριξη το 2022

EIC Pathfinder - για ερευνητικές ομάδες με διεπιστημονικό αντικείμενο, χρηματοδοτείται με 350 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ανάληψη οραματικής έρευνας με τη δυνατότητα να οδηγήσει σε τεχνολογικές ανακαλύψεις.

• Οι ερευνητικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις έως 3 ή 4 εκατ. ευρώ. Οι προκηρύξεις θα ανοίξουν την 1η Μαρτίου 2022 (Pathfinder Open) και στις 15 Ιουνίου 2022 (Pathfinder Challenges).
• Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης χορηγείται μέσω ανοικτών προσκλήσεων χωρίς προκαθορισμένες θεματικές προτεραιότητες (Open), ενώ 167 εκατομμύρια ευρώ διατίθενται για την αντιμετώπιση έξι προκλήσεων (Challenge): διαχείριση και αξιοποίηση διοξειδίου του άνθρακα και αζώτου, ολοκληρωμένη αποθήκευση ενέργειας σε συστήματα, καρδιογονιδιωματική, τεχνολογίες για την υγειονομική περίθαλψη, αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων με βάση το DNA και εναλλακτική κβαντική επεξεργασία, επικοινωνία και ανίχνευση πληροφοριών.

EIC Transition - χρηματοδότηση για τη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε ευκαιρίες καινοτομίας, με προϋπολογισμό 131 εκατ. ευρώ.

• Οι προκηρύξεις θα επικεντρωθούν στα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από έργα EIC Pathfinder και έργα Proof of Concept του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), για την ωρίμανση τεχνολογιών και τη δημιουργία επιχειρηματικών εφαρμογών για συγκεκριμένες αγορές. Οι κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για επιχορηγήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η προκήρυξη θα είναι ανοιχτή από την 1η Μαρτίου.
• 60,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αντιμετώπιση τριών μεταβατικών προκλήσεων: Πράσινες ψηφιακές συσκευές για το μέλλον, ενοποίηση διεργασιών και συστημάτων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας και θεραπειών και διαγνωστικών με βάση το RNA για πολύπλοκες ή σπάνιες γενετικές ασθένειες.

EIC Accelerator - χρηματοδοτείται με 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ για την ανάπτυξη και την επέκταση καινοτομιών υψηλού αντίκτυπου με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών.

• Παρέχει μικτή χρηματοδότηση που συνδυάζει ίδια κεφάλαια, μεταξύ 0,5 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ (μέσω του Ταμείου EIC), με επιχορηγήσεις έως 2,5 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη είναι ανοιχτή για υποβολές προτάσεων.
• Σχεδόν 537 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για πρωτοποριακές καινοτομίες για τις τεχνολογίες για "Open Strategic Autonomy" και τεχνολογίες του "Fit for 55".

Όλα τα έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης (Business Acceleration Services), οι οποίες παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, ευκαιρίες συνεργασίας με εταιρείες, επενδυτές και άλλους, καθώς και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες υποστήριξης.