Νέα | 24-03-2023

Αρχικά αποτελέσματα αξιολόγησης ERA Talents, ERA Fellowships και HOP-ON του 2022

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων του προγράμματος WIDERA για τρεις προκηρύξεις:

Νέα | 21-03-2023

Αποτελέσματα της προκήρυξης MSCA Doctoral Networks 2022

Θα χρηματοδοτηθούν 149 προγράμματα διδακτορικών σπουδών με 429,4 εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση περισσότερων από 1650 υποψηφίων διδακτόρων.

Νέα | 09-03-2023

Webinar για το Ευρωπαϊκό Συνεργατικό Νέφος για την Πολιτιστική Κληρονομιά (European Collaborative Cloud for Cultural Heritage)

Η Επίτροπος Mariya Gabriel, κατά την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Συνεργατικού Νέφους για την Πολιτιστική Κληρονομιά, τόνισε την ανάγκη η πλούσια Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά να προβληθεί και να διασωθεί μέσα από νέα εργαλεία και νέες ψηφιακές τεχνολογίες προς όφελος όλων των πολιτών.

Νέα | 09-03-2023

Δημόσια Διαβούλευση για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη των πολιτών για την προστασία της δημοκρατικής σφαίρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από συγκεκαλυμένες ξένες παρεμβάσεις. Η Επιτροπή δημοσίευσε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την επερχόμενη πρωτοβουλία για την «Υπεράσπιση της Δημοκρατίας» την οποία η Πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε κατά το διάγγελμά της για την Κατάσταση της Ένωσης το 2022.... Read more »

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.