Νέα | 29-11-2022

Δημοσίευση προσχεδίων Προγραμμάτων Εργασίας σε θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη για το 2023-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα τα προσχέδια των Προγραμμάτων Εργασίας για τη διετία 2023 - 2024 για μεγάλο αριθμό θεματικών περιοχών του Ορίζοντα Ευρώπη. Τα συγκεκριμένα προσχέδια δημοσιοποιούνται πριν από την έγκριση των Προγραμμάτων Εργασίας, ώστε να κοινοποιηθούν στους πιθανούς συμμετέχοντες οι επί του παρόντος αναμενόμενοι βασικοί άξονες του κάθε Προγράμματος Εργασίας.

Νέα | 16-11-2022

Ορίζοντας Ευρώπη “Cluster 4 – Digital, Industry & Space”: Εκδήλωση ενημέρωσης και εκδηλώσεις δικτύωσης για τις νέες προκηρύξεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακά τριήμερη ενημερωτική εκδήλωση για τις νέες προκηρύξεις του “Cluster 4 - Digital, Industry & Space” στις 12 με 14 Δεκεμβρίου 2022.

Νέα | 17-11-2022

Εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης για το Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility”

Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης για το Cluster 5 “Climate, Energy and Mobility” του Ορίζοντα Ευρώπη διοργανώνονται διαδικτυακά στις 15 και 16 Δεκεμβρίου.

Νέα | 21-11-2022

Εκδηλώσεις ενημέρωσης & δικτύωσης για το Cluster 6 «Food, Bioeconomy, Natural resources, Agriculture and Environment»

Οι εκδηλώσεις ενημέρωσης και δικτύωσης για το Cluster 6 «Food, Bioeconomy, Natural resources, Agriculture and Environment» του Ορίζοντα Ευρώπη διοργανώνονται διαδικτυακά στις 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ιστορίες Επιτυχίας