Νέα | 14-12-2021

Ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ «Τα Clusters στον Ορίζοντα Ευρώπη», Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.00 – 13.30

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη (Horizon Europe), σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση «Τα Clusters στον Ορίζοντα Ευρώπη», που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.00-13.30.

Νέα | 18-01-2022

Ορίζοντας Ευρώπη Cluster 5: Ενημερωτική ημερίδα και διεθνής εκδήλωση δικτύωσης, 3-4 Φεβρουαρίου 2022

Παρουσίαση των προκηρύξεων του έτους 2022 και εκδήλωση δικτύωσης

Νέα | 11-01-2022

397 ερευνητές χρηματοδοτήθηκαν με 619 εκατ. ευρώ στην πρώτη προκήρυξη «Starting Grants» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

397 ερευνητές χρηματοδοτήθηκαν με 619 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη προκήρυξη για τις επιχορηγήσεις «Starting Grants» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).

Νέα | 18-01-2022

99 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση από την προκήρυξη EIC Transition

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) επέλεξε 42 έργα μετά από την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στις 22 Σεπτεμβρίου 2021.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.

Ιστορίες Επιτυχίας

Δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμο υλικό