Νέα | 08-01-2024

Παράταση προθεσμίας: Δυνατότητα επισκέψεων σε ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού από το ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET

To NCP_WIDERA.NET πρσσφέρει travel grants σε Research Managers and Administrators

Εκδηλώσεις | 13-12-2023

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας 2024

Η Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας για το 2024 θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης μεταξύ 18 και 21 Μαρτίου 2024 στο τέως βιομηχανικό συγκρότημα Tour & Taxis στις Βρυξέλλες.

Νέα | 13-12-2023

European Innovation Council: Δημοσίευση Προγράμματος Εργασίας για το 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2024.

Νέα | 20-12-2023

Δημοσίευση προγράμματος εργασίας της CBE JU για το 2024

Η Σύμπραξη για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Οικονομία (CBE JU) έδωσε στη δημοσιότητα το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της για το 2024.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.