Εκδηλώσεις | 28-03-2024

Εκδηλώσεις του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής του ευρωπαϊκού προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη, η ευρωπαϊκή εκτελεστική αρχή του εργαλείου χρηματοδότησης ERC, European Research Council Executive Agency (ERCEA),  με την ενεργή υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ) διοργανώνει στις 25-26 Απριλίου 2024 στο  Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στην Αθήνα,... Read more »

Νέα | 18-04-2024

Ανοιχτή εκδήλωση για το EIC accelerator

Tο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής του ευρωπαϊκού προγράμματος πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη, διοργανώνει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Καβαλας στις 23 Απριλίου 2024 στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: “EIC Accelerator: Ευκαιρίες χρηματοδότησης, διαδικασίες και υπoστήριξη”. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΕΒΕΘ και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής... Read more »

Νέα | 20-03-2024

Δυνατότητα επισκέψεων σε ερευνητικούς οργανισμούς του εξωτερικού από το ευρωπαϊκό έργο NCP_WIDERA.NET

To ευρωπαϊκό έργο των εθνικών σημείων επαφής για τη θεματική Widening Participation and Strengthening of the European Research Area (WIDERA) του Ορίζοντα Ευρώπη, NCP_WIDERA.NET με αριθμό σύμβασης 101055286, διοργανώνει τριήμερες επισκέψεις (study visits) σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς εγνωσμένους κύρους στην Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Φιλανδία, με σκοπό την πρόσβαση σε καλές πρακτικές ιδιαίτερα ως προς την οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας και των δομών προσέλκυσης χρηματοδότησης και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Νέα | 13-12-2023

European Innovation Council: Δημοσίευση Προγράμματος Εργασίας για το 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για το 2024.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.