Νέα | 09-09-2023

Το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρεί στον Ορίζοντα Ευρώπη και στο Copernicus

Το Η.B . θα συμμετέχει πλέoν ως Associated Country στον Ορίζοντα Ευρώπη και στο Copernicus

Νέα | 11-09-2023

Ανανεωμένος κατάλογος για travel grants από το NCP_WIDERA.NET

Travel grants για συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις δικτύωσης από ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής

Νέα | 20-06-2023

Ευρωπαϊκή εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης για το Cluster 6 – Προκηρύξεις 2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και δικτύωσης σχετικά με τις προκηρύξεις του Cluster 6 "Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment" του Ορίζοντα Ευρώπη για το έτος 2024.

Νέα | 10-07-2023

Δημοσίευση προγράμματος εργασίας του ERC για το 2024

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η επίσημη δημοσίευση του προγράμματος εργασίας του ERC για το 2024 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι είναι ο Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Στόχοι του Ορίζοντα Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη

  • Έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
  • Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.