Τελευταία νέα

Έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

11-01-2021

Έναρξη επίσημης συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας

Tags:

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας & Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) θα συνεργάζονται στενά με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε καινοτόμες μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις (Innovators & StartUps).

Δελτίο τύπου για τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου

05-01-2021

Δελτίο τύπου για τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου

Στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και κατόπιν εντατικών διαπραγματεύσεων, συνήφθη η συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας

Η Ελλάδα αλλάζει «status» στο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη και εντάσσεται στις χώρες «widening»

17-12-2020

Η Ελλάδα αλλάζει «status» στο πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη και εντάσσεται στις χώρες «widening»

Η αλλαγή “status” της Ελλάδας σε “widening” χώρα προσφέρει νέες ευκαιρίες στα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα

Στα 95,5 δις € συμφωνήθηκε ο προϋπολογισμός για το 9ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη.

17-12-2020

Στα 95,5 δις € συμφωνήθηκε ο προϋπολογισμός για το 9ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη.

Είναι επίσημο! Στα 95,5 δις € συμφωνήθηκε ο προϋπολογισμός για το 9ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Το ποσό των 5,4 δις € προέρχεται από το ταμείο ανάκαμψης.