Τελευταία νέα

HORIZON-MSCA- Doctoral Networks -2021: 405 εκατομμύρια ευρώ για διδακτορικά προγράμματα

04-05-2022

HORIZON-MSCA- Doctoral Networks -2021: 405 εκατομμύρια ευρώ για διδακτορικά προγράμματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρόσκλησης 2021 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) για Δίκτυα Διδακτόρων και θα χρηματοδοτήσει συνολικά 144 διδακτορικά προγράμματα με 405 εκατ. ευρώ με προοπτική κατάρτισης περισσότερων από 1500 υποψηφίων διδακτόρων εντός και εκτός του ακαδημαϊκού χώρου.

ΕΙΤ New European Bauhaus – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συν-δημιουργία δημόσιου χώρου μέσω της συμμετοχής των πολιτών

04-05-2022

ΕΙΤ New European Bauhaus – Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συν-δημιουργία δημόσιου χώρου μέσω της συμμετοχής των πολιτών

Η Κοινότητα του EIT καλεί τους αιτούντες να αναπτύξουν και να υποβάλουν αιτήσεις ευθυγραμμισμένες με την πρωτοβουλία New European Bauhaus που επικεντρώνεται στους κατοικημένους τόπους και στη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον, πέρα από τον δομημένο χώρο.

Save the date! Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022

04-05-2022

Save the date! Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022

Οι φετινές Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά μεταξύ 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή αναζητά υποψηφίους για το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

04-05-2022

Η Επιτροπή αναζητά υποψηφίους για το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

Η ανεξάρτητη Μόνιμη Επιτροπή, αναζητά υποψηφίους για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ). Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές έως τις 6 Μαΐου 2022.