Τελευταία νέα

Εκδήλωση για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας 2022  

07-07-2022

Εκδήλωση για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας 2022  

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, διοργανώνεται στις Βρυξέλλες διά ζώσης εκδήλωση για την ενίσχυση της Βιοοικονομίας στην Ευρώπη, με τίτλο “Pitch Perfect and Boost the European Bioeconomy 2022”.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) σχετικά με τη Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καινοτομίας

07-07-2022

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) σχετικά με τη Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καινοτομίας

Στις 5 Ιουλίου 2022 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ενέκρινε ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την καινοτομία. Θα βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτύξει νέες καινοτόμες τεχνολογίες για να αντιμετωπίσει τις πιο επείγουσες παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις.

Άνοιξε η προκήρυξη του 2022 για την Αποστολή Έρευνας και Καινοτομίας για τα Εδάφη, με χρηματοδότηση 95 εκατομμύρια ευρώ

05-07-2022

Άνοιξε η προκήρυξη του 2022 για την Αποστολή Έρευνας και Καινοτομίας για τα Εδάφη, με χρηματοδότηση 95 εκατομμύρια ευρώ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά, μεταξύ άλλων, στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της γης και την επαναχρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών εδαφών, καθώς και καινοτόμες ιδέες για τον τρόπο εφαρμογής των πρακτικών για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 27η Σεπτεμβρίου.

Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δράσεις Teaming, ERA Chairs και Policy Support Facility

01-07-2022

Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δράσεις Teaming, ERA Chairs και Policy Support Facility

Aξιολόγηση επιλεγμένων δράσεων του προγράμματος ‘Spreading Excellence & Widening Participation” και προτάσεις προς την ΕΕ για την περαιτέρω αξιοποίησή του