Τελευταία νέα

Δημοσίευση της προκήρυξης «ERC Advanced Grants» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC)

20-05-2021

Δημοσίευση της προκήρυξης «ERC Advanced Grants» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC)

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη «ERC Advanced Grants» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) με προϋπολογισμό 626 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 31 Αυγούστου 2021 (17:00:00, Brussels time).

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους

19-05-2021

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 12 Μαΐου το «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους», ένα βασικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και το κύριο θέμα της φετινής Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ.

Διαδικτυακή εκδήλωση “Making the most of your MSCA Individual Fellowship”

19-05-2021

Διαδικτυακή εκδήλωση “Making the most of your MSCA Individual Fellowship”

Tags:

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (Research Executive Agency) της ΕΕ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για τη δράση “Individual Fellowships” του Ορίζοντα 2020

Η ΕΕ εγκρίνει το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ

18-05-2021

Η ΕΕ εγκρίνει το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ

Tags:

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 12 Μαΐου τον Κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ (Euratom) για την περίοδο 2021-2025.