Τελευταία νέα

Επένδυση 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ESFRI σε 11 νέες ερευνητικές υποδομές για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων

08-07-2021

Επένδυση 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ESFRI σε 11 νέες ερευνητικές υποδομές για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων

Το European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) ανακοίνωσε 11 νέες ερευνητικές υποδομές που πρόκειται να συμπεριληφθούν στον Οδικό του Χάρτη για το 2021.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει  «one-stop-shops» για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής

07-07-2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει «one-stop-shops» για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε δύο νέες πλατφόρμες για την έρευνα και την καινοτομία (R&I), την πύλη συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής (ΕU-ΑU) και την πύλη συνεργασίας ΕΕ-Μεσογείου με στόχο τη δημιουργία «one-stop-shops» στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΕ-Αφρικής.

Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2021: Περισσότερη έρευνα και καινοτομία για μία Βιώσιμη Ευρώπη

07-07-2021

Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας 2021: Περισσότερη έρευνα και καινοτομία για μία Βιώσιμη Ευρώπη

Η συνεργατική έρευνα και καινοτομία αποτελούν τους βασικούς μοχλούς της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για ένα πιο πράσινο, πιο υγιές και πιο ψηφιακό μέλλον για όλους.

Η ενσωμάτωση της γεωργικής κοινότητας στις βιο-βασισμένες βιομηχανίες στο επίκεντρο του εργαστηρίου του BBI JU

07-07-2021

Η ενσωμάτωση της γεωργικής κοινότητας στις βιο-βασισμένες βιομηχανίες στο επίκεντρο του εργαστηρίου του BBI JU

Στις 29 Ιουνίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εργαστήριο του BBI JU για την ένταξη του γεωργικού πρωτογενούς τομέα σε βιο-βασισμένες δράσεις.