Τελευταία νέα

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του EIT

23-09-2021

Πρόσκληση πλήρωσης θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο του EIT

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) στην προσπάθεια του να ενισχύσει τη δυνατότητα της Ευρώπης να καινοτομεί, θα επιλέξει έως 7 (επτά) νέα μέλη για τη σύσταση του Διοικητικού του Συμβουλίου.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας: 29 Οκτωβρίου 2021.

Προκηρύξεις European Defence Fund

23-09-2021

Προκηρύξεις European Defence Fund

Στις 30 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκαν στο Funding and Tenders Portal οι προκηρύξεις του European Defence Fund.

Συμμετοχή σε έρευνα της ΕΕ για την καλύτερη αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας

23-09-2021

Συμμετοχή σε έρευνα της ΕΕ για την καλύτερη αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας

Συμμετοχή σε έρευνα της ΕΕ για την καλύτερη αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας

Δημοσίευση της εργαλειοθήκης “The Funding Toolkit for Early-Stage Social Innovators”

23-09-2021

Δημοσίευση της εργαλειοθήκης “The Funding Toolkit for Early-Stage Social Innovators”

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού καινοτομίας και με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας – EIC, δημιουργήθηκε εργαλειοθήκη με στόχο τη βοήθεια σε πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν κυρίως οι early-stage social innovators