Τελευταία νέα

‘Innovation Factory 2022’ : Πρόγραμμα υποστήριξης από το EIT Digital για DeepTech StartUps

29-07-2022

‘Innovation Factory 2022’ : Πρόγραμμα υποστήριξης από το EIT Digital για DeepTech StartUps

Tags:

Το Innovation Factory 2022 σχεδιάστηκε από το EIT Digital για την υποστήριξη τεχνολογικών λύσεων που αντιμετωπίζουν κάποιο επιχειρηματικό πρόβλημα από τους τομείς του Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing και Digital Finance.

Βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σχετικά με την έξυπνη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας από την κοινότητα πρακτικής

28-07-2022

Βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σχετικά με την έξυπνη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας από την κοινότητα πρακτικής

Στις 28 Ιανουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια κοινότητα πρακτικής (community of practice) ενδιαφερομένων για τη συν-δημιουργία ενός κώδικα πρακτικής για την έξυπνη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας (intellectual property), στο πλαίσιο της πολιτικής ατζέντας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (Δράση 7) «Αναβάθμιση της καθοδήγησης της ΕΕ για καλύτερη αξιοποίηση της γνώσης».

Αποτελέσματα προκηρύξεων Excellence Hubs, ERA Chairs, Twinning και Teaming for Excellence

26-07-2022

Αποτελέσματα προκηρύξεων Excellence Hubs, ERA Chairs, Twinning και Teaming for Excellence

Παρουσιάζονται τα πρώτα στοιχεία από την αξιολόγηση των τεσσάρων προκηρύξεων του προγράμματος Widening participation & strengthening of the European Research Area, για το 2021 2022

Η ΕΕ συμμετέχει σε πανατλαντική διακήρυξη – ορόσημο για την ‘Ερευνα και την Καινοτομία

26-07-2022

Η ΕΕ συμμετέχει σε πανατλαντική διακήρυξη – ορόσημο για την ‘Ερευνα και την Καινοτομία

Στις 13 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπέγραψε μαζί με άλλες επτά χώρες μια νέα Διακήρυξη Έρευνας και Καινοτομίας στον Ατλαντικό Ωκεανό.