Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το πράσινο φως για το διάδοχο πρόγραμμα της Σύμπραξης Βιο-βασισμένων Επιχειρήσεων (BBI-JU)

24-02-2021

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το διάδοχο πρόγραμμα του BBI-JU, που θα ονομάζεται Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE-JU). Η νέα συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινοπραξίας Βιο-βασισμένων επιχειρήσεων (BIC) αναμένεται να αξιοποιήσει την επιτυχία του BBI-JU και να συμβάλει περαιτέρω στους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα, στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.


Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα εξετάσει την πρόταση, πριν την τελική υιοθέτησή της, στο τέλος του 2021.

Δείτε το σύντομο βίντεο: