Δημοσίευση αποτελεσμάτων προκήρυξης ERC Consolidator Grants 2023

05-12-2023

Ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή οι επιτυχόντες της προκήρυξης ERC Consolidator Grants 2023. Σύμφωνα με τη δημοσίευση, 308 προτάσεις επιλέχθηκαν ανάμεσα από 2.130 υποβολές συνολικά. Η συνολική χρηματοδότηση για τα επιλεγμένα πρωτοποριακά ερευνητικά έργα αγγίζει τα 627 εκατομμύρια ευρώ.

To 39% των φετινών επιτυχόντων ήταν γυναίκες, ποσοστό που αναγνωρίζεται ως ιστορικό υψηλό για την προκήρυξη ΕRC Consolidator Grants. Οι επιτυχόντες θα πραγματοποιήσουν τα έργα τους σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και σε άλλες χώρες συνδεδεμένες με τον Ορίζοντα Ευρώπη. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ο μεγαλύτερος αριθμός επιτυχημένων προτάσεων υποβλήθηκε σε συνεργασία με φορείς υποδοχής που βρίσκονται στη Γερμανία (66 έργα), στις Κάτω Χώρες (36), στη Γαλλία (23) και στην Ισπανία (23). Υπάρχουν υπήκοοι 43 χωρών μεταξύ των επιτυχόντων, κυρίως Γερμανοί (56 ερευνητές), Ιταλοί (36) και Ολλανδοί (27). Οι επιχορηγήσεις θα δημιουργήσουν περίπου 1.800 θέσεις εργασίας για μεταδιδακτορικούς υποτρόφους, διδακτορικούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό στα ιδρύματα υποδοχής.

Οι επιχορηγήσεις ΕRC Consolidator Grants θα υποστηρίξουν επιστημονικά έργα που καλύπτουν όλους τους κλάδους της έρευνας από τη μηχανική στις βιοεπιστήμες έως τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Υπενθυμίζεται ότι η φετινή προκήρυξη θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή προτάσεων έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023.