Η Επιτροπή αναζητά υποψηφίους για το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

04-05-2022

Η ανεξάρτητη Μόνιμη Επιτροπή, η οποία συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2020, έχει ξεκινήσει την αναζήτηση υποψηφίων για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ). Οι υποψηφιότητες γίνονται δεκτές έως τις 6 Μαΐου 2022.
Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης υποψηφιότητες από άλλα ερευνητικά ιδρύματα που εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή έρευνα.
Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου διορίζονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά. Οι υποψήφιοι που προτείνονται μετά την τρέχουσα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, θα αξιολογηθούν για να συνεισφέρουν στη δεξαμενή από την οποία θα προταθούν υποψήφιοι για μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ERC. Σχεδόν το ένα τέταρτο των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα αντικατασταθεί καθώς η θητεία τους θα λήξει τους επόμενους δώδεκα μήνες.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο, που αποτελεί ανεξάρτητο διοικητικό όργανο του ΕΣΕ, καθορίζει τη στρατηγική και τις μεθοδολογίες επιστημονικής χρηματοδότησης του ΕΣΕ. Αποτελείται από 22 μέλη, όλοι επιφανείς επιστήμονες και μελετητές, που εκπροσωπούν την επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη.

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ERC-Scientific-Council-Call-for-nominations-2022