Ημερίδα ενημέρωσης για τις νέες προκηρύξεις ERA του προγράμματος εργασίας WIDERA 2023-2025

18-04-2024

Στις 22 Απριλίου και ώρα 10:30 CET, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα για τις νέες προκηρύξεις που προστέθηκαν στην ενότητα “Destination Reforming and enhancing the EU research and innovation” στο πλαίσιο τροποποίησης του προγράμματος εργασίας 2023-2025.
To εν λόγω πρόγραμμα εργασίας διαμορφώθηκε από μια οριζόντια τροποποίηση (amendment) που αυξάνει τον προϋπολογισμό του 2024 στα συνολικά 7,3 δισεκατ. ευρώ, αξιοποιώντας προηγουμένως μη κατανεμημένη χρηματοδότηση. Το νέο πρόγραμμα εργασίας, όπως και όσα έχουν υποστεί τροποποίηση βρίσκονται στα reference documents στη διαδικτυακή πύλη Funding and Opportunities portal (F&T): Reference Documents | EU Funding & Tenders Portal (europa.eu).


Οι νέες προκηρύξεις θα αφορούν κυρίως νέους ερευνητές μέσω της εισαγωγής πειραματικών δράσεων συνολικού προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ για την προώθηση, μεταξύ άλλων, της σταδιοδρομίας τους και αναμένεται να ανοίξουν στις 15 Μαΐου 2024 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 25 Σεπτεμβρίου 2024 και συνολικό προϋπολογισμό 28 εκατομμυρίων ευρώ. Οι προκηρύξεις είναι εξής:
HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02-01: Experimentation and exchange of good practices for value creation (σελ. 148). Συνολικός προϋπολογισμός 2 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων που θα χρηματοδοτηθούν: 2
HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02-02: Science comes to town (σελ. 150). Συνολικός προϋπολογισμός 6 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων που θα χρηματοδοτηθούν: 1
HORIZON-WIDERA-2024-ERA-02-03: Talent ecosystems for attractive early research careers – pilot (σελ. 153). Συνολικός προϋπολογισμός 20 εκατομμύρια ευρώ. Αριθμός έργων που θα χρηματοδοτηθούν: 15
Κατά την παρουσίαση των προκηρύξεων θα είναι παρόντες και ομιλητές από ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό να εξηγήσουν την λογική και τα οφέλη των προτεινόμενων δράσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης εδώ, και μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις μέσω του Slido με την χρήση του κωδικού: #WIDERA.