Δήλωση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

24-05-2021

Tags:

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC) και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) πραγματοποίησαν συνάντηση στις 17 Μαΐου με στόχο την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη». Στη δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση περιγράφονται οι κοινοί στόχοι των δύο οργανισμών, όπως διαμορφώνονται από το ενιαίο περιβάλλον έρευνας και καινοτομίας, στο οποίο δρουν και λειτουργούν. Πολλά έγιναν ήδη προς αυτή την κατεύθυνση τον τελευταίο χρόνο, όπως για παράδειγμα το EIC Transition, το οποίο σχεδιάστηκε, ώστε αποτελέσματα από έργα ERC Proof of Concept να φτάσουν στην αγορά.

Περισσότερα για τους τομείς συνεργασίας και τις μελλοντικές δράσεις περιγράφονται στη δήλωση.