Τελευταία νέα

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους

19-05-2021

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή θέτει στόχο για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 12 Μαΐου το «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους», ένα βασικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και το κύριο θέμα της φετινής Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ.

Διαδικτυακή εκδήλωση “Making the most of your MSCA Individual Fellowship”

19-05-2021

Διαδικτυακή εκδήλωση “Making the most of your MSCA Individual Fellowship”

Tags:

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (Research Executive Agency) της ΕΕ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση για τη δράση “Individual Fellowships” του Ορίζοντα 2020

Η ΕΕ εγκρίνει το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ

18-05-2021

Η ΕΕ εγκρίνει το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ

Tags:

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε στις 12 Μαΐου τον Κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης Ευρατόμ (Euratom) για την περίοδο 2021-2025.

Webinar για τη διαδικτυακή πύλη Funding and Tenders Portal της ΕΕ

10-05-2021

Webinar για τη διαδικτυακή πύλη Funding and Tenders Portal της ΕΕ

Tags: none

Η ΕΕ διοργανώνει webinar για τις λειτουργίες της διαδικτυακής πύλης F&T στις 27 Μαΐου.