313 νέες επιχορηγήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)

17-03-2022

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) ανακοίνωσε σήμερα τους 313 ερευνητές και ερευνήτριες που θα λάβουν περίπου 632 εκατ. ευρώ από τις επιχορηγήσεις «ERC Consolidator Grants», για να διερευνήσουν διάφορα επιστημονικά ζητήματα.

Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει ερευνητές και ερευνήτριες βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους ώστε να συγκροτήσουν ομάδες και να διεξαγάγουν πρωτοποριακή έρευνα σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους.

Οι δικαιούχοι επιχορήγησης εκπροσωπούν 42 υπηκοότητες και θα υλοποιήσουν τα έργα τους σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στα 24 κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», με πρωτοπόρες τη Γερμανία (61), το Ηνωμένο Βασίλειο (41) και τη Γαλλία (29). Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής πρόσκλησης, 2.652 υποβλήθηκαν προτάσεις ενώ το 12% αυτών θα λάβουν χρηματοδότηση. Οι επιχορηγήσεις απονεμήθηκαν εξίσου σε άντρες και γυναίκες υποψηφίους.

Η κ. Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας καταδεικνύουν την εντυπωσιακή αριστεία της ευρωπαϊκής έρευνας. Είμαι υπερήφανη που η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει κορυφαίους ερευνητές και κορυφαίες ερευνήτριες να εξελιχθούν στην Ευρώπη. Η εξεύρεση νέων λύσεων στους τομείς της ενέργειας, της υγείας ή των ψηφιακών τεχνολογιών είναι δυνατή μόνο αν μπορέσουμε να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε επιστημονικά ταλέντα. Συγχαρητήρια σε όλους τους δικαιούχους επιχορήγησης!»

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.