Εκδήλωση για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Βιοοικονομίας 2022  

07-07-2022

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2022, διοργανώνεται στις Βρυξέλλες διά ζώσης εκδήλωση για την ενίσχυση της Βιοοικονομίας στην Ευρώπη, με τίτλο "Pitch Perfect and Boost the European Bioeconomy 2022".

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις ιδεών σε επενδυτές (pitching), διμερείς συναντήσεις συνεργασίας (matchmaking) και εκδηλώσεις δικτύωσης (networking).

Στόχος της εκδήλωσης είναι η σύνδεση της βιομηχανίας με καινοτόμες βιοτεχνολογίες, και των καινοτόμων φορέων με επενδυτές. Επίσης, η εκδήλωση στοχεύει στο να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία νέων νέων συνεργασιών και στην περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων, διασυνοριακών και διακλαδικών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας στην Βιοοικονομία.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), νευοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (scale-ups), μεγάλες επιχειρήσεις, επενδυτές, ερευνητικούς οργανισμούς και σε παρόχους τεχνολογιών σε οργανισμούς που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες καινοτομίας.

Οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για το pitching μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να παρουσιάσουν την καινοτόμα λύση ή υπηρεσία τους σε επιτροπή πιθανών συνεργατών και επενδυτών. Η διάρκεια της παρουσίασης είναι 6 λεπτά, και οι κατηγορίες για το pitching παρόλο που δεν έχουν οριστεί ακόμη, θα πρέπει να είναι σχετικές με την περαιτέρω ανάπτυξη της Βιοοικονομίας.

Η συνδρομή για την εγγραφή είναι € 129 (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε συμμετέχων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ‘Sheraton Brussels Airport Hotel’, το οποίο απέχει ελάχιστα από το τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Βρυξελλών.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, όπως και η φόρμα συμμετοχής, είναι διαθέσιμες εδώ.