Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας CBE JU 2022 – ορισμός προτεραιοτήτων

06-06-2022

Στις 3 Ιουνίου δημοσιεύτηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη, CBE JU, για το 2022. Το πρόγραμμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φετινή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. Συνολικά 120 εκ. € θα διατεθούν για την ενίσχυση των ανταγωνιστικών κυκλικών βιο-βιομηχανιών στην Ευρώπη σε 12 τομείς.
Η αποστολή της Σύμπραξης CBE JU είναι η προώθηση της ανταγωνιστικής βιοοικονομίας για μια βιώσιμη Ευρώπη, σε σύμπλευση με τις δεσμεύσεις που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη Στρατηγική της ΕΕ για τη Βιοοικονομία. Για την επίτευξη των στόχων της, η σύμπραξη θα χρηματοδοτήσει μόνο έργα που σέβονται τις αρχές της κυκλικότητας, της βιωσιμότητας και των πλανητικών ορίων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες χρηματοδότησης της CBE JU είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ στις 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ημερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης. Η σχετική ατζέντα και πλατφόρμα εγγραφής για την ημερίδα είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά.
Παράλληλα, η δωρεάν ηλεκτρονική πλατφόρμα δικτύωσης της CBE JU είναι διαθέσιμη εδώ και έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 900 εγγραφές σε διάστημα λιγότερο από ένα μήνα.