Νέα ιστοσελίδα της CBE JU

05-05-2022

Η νέα ιστοσελίδα της Σύμπραξης για την Κυκλική και Βιο-βασισμένη Ευρώπη, CBE JU, www.cbe.europa.eu, τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες ημέρες.

Στη νέα αυτή ιστοσελίδα θα υπάρχουν διαθέσιμες οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη Σύμπραξη, τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης, τα περισσότερα από 140 ολοκληρωμένα και εν εξελίξει έργα μας, καθώς και τα επιτεύγματα της CBE JU στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των κυκλικών βιο- βασισμένων βιομηχανιών στην Ευρώπη.