Προκηρύξεις European Defence Fund

23-09-2021

Στις 30 Ιουνίου 2021 δημοσιεύθηκαν στο Funding and Tenders Portal οι προκηρύξεις του European Defence Fund. Πρόκειται για 37 προκηρύξεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 9 Δεκεμβρίου 2021 και προϋπολογισμό στο 1,2 δις εκ. ευρώ.  Σημειώνεται πως ο συνολικός προϋπολογισμός για την επταετία 2021-2027 ανέρχεται στα 8 εκ. ευρώ.