Ενημέρωση για τους δικαιούχους σε έργα του Ορίζοντα Ευρώπη

27-01-2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τους δικαιούχους που βρίσκονται επί του παρόντος στην προετοιμασία της συμφωνίας επιχορήγησης, σχετικά με δύο ζητήματα:

  • Σχέδιο Ισότητας των Φύλων (GEP)

Υπήρξε λάθος στο Funding and Tenders Opportunities Portal, σχετικά με το κριτήριο επιλεξιμότητας για τα Σχέδια Ισότητας των Φύλων (GEP). Καθίστανται υποχρεωτικά μόνο για προκηρύξεις με προθεσμία μετά την 1.1.2022.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος ύπαρξης Σχεδίου Ισότητας των Φύλων για όλα τα έργα που μπαίνουν στην προετοιμασία επιχορήγησης το 2022. Το ζήτημα έχει πλέον διορθωθεί. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι (από τις προκηρύξεις του 2021) εξακολουθούν να βλέπουν το μήνυμα σφάλματος «Gender plan missing’», θα πρέπει εκ νέου να πατήσουν το κουμπί «επικύρωση» (validation). Στην απίθανη περίπτωση που το πρόβλημα επιμένει, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το γραφείο εξυπηρέτησης.

  • Κατηγορία οργανισμού «Διεθνής Ευρωπαϊκός Οργανισμός Έρευνας (IERO)»

Το καθεστώς του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας (IERO) ισχύει μόνο για έναν πολύ περιορισμένο αριθμό οργανισμών (π.χ. CERN). Λόγω της αλλαγής των νομικών ορισμών κατά τη μετάβαση από τον Ορίζοντα 2020 στον Ορίζοντα Ευρώπη, το κριτήριο του IERO είναι «απροσδιόριστο» για όλους τους οργανισμούς, γεγονός που εμποδίζει τη διαδικασία προετοιμασίας της συμφωνίας επιχορήγησης. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, αποφασίστηκε ότι το καθεστώς IERO θα ορίζεται σε «Όχι» μέσα στο σύστημα για τη συντριπτική πλειονότητα των οργανισμών, ξεμπλοκάροντας έτσι την προετοιμασία της συμφωνίας επιχορήγησης. Για περιπτώσεις που δεν μπορούν να διορθωθούν αυτόματα, ο νομικός εκπρόσωπος (LEAR) του οργανισμού (ή ένας από τους διαχειριστές λογαριασμού) πρέπει να τροποποιήσει τα χαρακτηριστικά «Διεθνής Οργανισμός» και «IERO» στην ενότητα διαχείρισης συμμετεχόντων

Η διαδικασία είναι η παρακάτω:
My organisation - > Legal information -> edit oganisation. Επιλέξτε «Ναι» ή «Όχι» στα πεδία “International Organisation” και “International European Research Organisation” ανάλογα με το είδος του οργανισμού σας.