Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) θα αντικατασταθεί από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA)

31-03-2021

Tags:

Από την 1η Απριλίου 2021, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency - ΙΝΕΑ) θα αντικατασταθεί από τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency - CINEA).


Ο νέος εκτελεστικός οργανισμός θα συμβάλλει σημαντικά στην υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με έμφαση στη δημιουργία συνεργειών για την υποστήριξη μίας βιώσιμης, συνδεδεμένης και απαλλαγμένης από άνθρακα Ευρώπης. Ο CINEA θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το εργαλείο Innovation Fund, που είναι βασικό για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Επίσης, στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, ο CINEA θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Cluster για το Κλίμα, την Ενέργεια και την Κινητικότητα.