Ταμείο Καινοτομίας: 3η προκήρυξη για έργα μικρής κλίμακας

31-07-2023

Η υποβολή των προτάσεων της 3ης πρόσκλησης του Ταμείου Καινοτομίας (Innovation Fund) για έργα μικρής κλίμακας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ανοικτή μέχρι 19 Σεπτεμβρίου. To Innovation Fund συνεισφέρει στην μείωση των εκπομπών άνθρακα, μέσω της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα, της παραγωγής καινοτόμας ενέργειας και της αποθήκευσης ενέργειας.

Για την καλύτερη καθοδήγηση της συγγραφής των προτάσεων η CINEA και η DG CLIMA οργάνωσαν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 4 Ιουλίου 2023. Επιπλέον, στις 20 Απριλίου 2023, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση για τα κριτήρια συμμετοχής. Οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να συμμετέχουν και σε ένα ερωτηματολόγιο για να επιβεβαιώσουν αν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση. Εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την διαδικασία της αίτησης και χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν και εδώ. Για να διερευνήσετε εάν το έργο σας είναι κατάλληλο για το Ταμείο Καινοτομίας, θα πρέπει να υπολογίσετε την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στο πλαίσιο των δράσεων του έργου, σύμφωνα με συγκεκριμένη μεθοδολογία (Greenhouse Gas emission calculation). Διαθέσιμες πληροφορίες για τον υπολογισμό βρίσκονται εδώ.