Δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις υποβολής προτάσεων του Προγράμματος LIFE 2023: 611 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για την υλοποίοηση «πράσινων ιδεών»!

24-04-2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει τις προκηρύξεις για υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE για το 2023. Συγκεκριμένα, υπάρχουν διαθέσιμα 611 εκατομμύρια ευρώ για έργα προστασίας της φύσης και του περιβάλλοντος, δράσεις για το κλίμα και μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.
Οι προκηρύξεις που είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτές είναι οι ακόλουθες:
• Standard Action Projects (SAPs): φύση και βιοποικιλότητα - 148,4 εκατ. ευρώ
• Standard Action Projects (SAPs): κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής - 81 εκατ. ευρώ
• Standard Action Projects (SAPs): μετριασμός και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής - 66,35 εκατομμύρια ευρώ
• Strategic Integrated Projects (SIP): κλίμα και περιβάλλον - 83 εκατ. ευρώ
• Operating Grants για συγκεκριμένες μη κερδοσκοπικές οντότητες που έχουν υπογράψει Συμφωνία-Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης (Framework Partnership Agreement) - 14 εκατ. ευρώ
• Αντιγραφή Τεχνικής Βοήθειας - 6,5 εκατ. ευρώ
• Έργα για την αντιμετώπιση ad hoc νομοθετικών και πολιτικών προτεραιοτήτων (PLP) - 15 εκατ. Ευρώ
Επερχόμενες προκηρύξεις:
• 2 Μαΐου: Προετοιμασία τεχνικής βοήθειας για SIP και SNAP
• 11 Μαΐου: Έργα για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια
Αν ενδιαφέρεσθε να υποβάλλετε πρόταση μπορείτε να μεταβείτε την πύλη funding & tender opportunities portal, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τις προκηρύξεις υποβολής προτάσεων του LIFE 2023 και οδηγίες για την υποβολή της πρότασής σας.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα είδη των έργων που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα καθώς και τις ημερομηνίες υποβολής προτάσεων και τον τρόπο υποβολής τους μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα προκηρύξεων υποβολής προτάσεων LIFE 2023. Επιπλέον, στις 25 και 26 Απριλίου, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA), θα πραγματοποιήσει την ετήσια ενημερωτική ημερίδα (EU Info Day), για να καθοδηγήσει τους πιθανούς αιτούντες στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η ημερίδα θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι διαθέσιμη για τα ενδιαφερόμενα μέρη στον ιστότοπο του CINEA. Ειδική διαδικτυακή ενημερωτική συνεδρία σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των προκηρύξεων για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουνίου 2023.