Ημερίδα ενημέρωσης για την προκήρυξη του Ταμείου Καινοτομίας για το 2023

31-10-2023

Στις 7 Δεκεμβρίου, ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) και η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG CLIMA) διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για να παρουσιάσουν την προκήρυξη του Ταμείου Καινοτομίας 2023 (IF23 Call).
Η προκήρυξη για το πρόγραμμα IF23 θα παρουσιαστεί στις 23 Νοεμβρίου με προϋπολογισμό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που προέρχεται από τα έσοδα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ. Αυτή η νέα προκήρυξη θα αφορά σε μικρά, μεσαία και μεγάλης κλίμακας έργα και θα καλύπτει τομείς όπως η απανθρακοποίηση, η παραγωγή καθαρής τεχνολογίας, η ναυτιλία και οι ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η προκήρυξη θα παραμείνει ανοικτή έως τις αρχές Απριλίου 2024.
Η ημερίδα ενημέρωσης θα ενημέρωσει τους συμμετέχοντες για όλους τους νεωτερισμούς αυτής της προκήρυξης και θα παρουσιάσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες προκηρύξεις. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις μέσω του Slido χρησιμοποιώντας το #IF23Call. Η ηχογράφηση και οι παρουσιάσεις θα είναι διαθέσιμες μετά το πέρας της ημερίδας.