Διεθνική πρόσκληση με θέμα «Κλίμα και Πολιτιστική Κληρονομιά (CCH): Συνεργατική Έρευνα για την Αντιμετώπιση Επειγουσών Προκλήσεων»

28-07-2023

Η πρόσκληση έχει ως στόχο να υποστηρίξει διεπιστημονικές και συγκλίνουσες ερευνητικές προσεγγίσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και την κλιματική αλλαγή, να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας, σε διάφορες θεματικές περιοχές, και να συμβάλει στην ενίσχυση/εξέλιξη της γνώσης και την αλλαγή πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η πρόταση θα αφορά τρία συμπληρωματικά θέματα:

• Τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Πολιτιστική Κληρονομιά
• Η χρήση της Πολιστικής Κληρονομιάς στον μετριασμό και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
• Βιώσιμες λύσεις για την Πολιτιστική Κληρονομιά
Οι κοινοπραξίες πρέπει να είναι διεθνικές και διεπιστημονικές.

Κάθε κοινοπραξία πρέπει να περιλαμβάνει: τρεις ή περισσότερους ερευνητικούς εταίρους (PIs, συμπεριλαμβανομένου ενός LPI), που εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες, οι οποίοι ζητούν οικονομική υποστήριξη από τουλάχιστον τρεις χρηματοδοτικούς οργανισμούς.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται από κοινοπραξία τουλάχιστον τριών Κύριων Ερευνητών (PI) από τρεις διαφορετικές χώρες, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν Κοινωνικό Εταίρο (SP). Ο ερευνητής μπορεί να συμμετάσχει το πολύ σε δύο προτάσεις ως PI3 και δεν μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες από μία προτάσεις ως LPI.

Προθεσμία για ολοκληρωμένες προτάσεις: 8 Σεπτεμβρίου 2023 στις 20:00 UTC.