«100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030»: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Αποστολή

14-12-2021

Δυνατότητα να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην Αποστολή «Κλιματικά Ουδέτερες  και Έξυπνες Πόλεις» έχουν από τις 25 Νοεμβρίου οι ευρωπαϊκές πόλεις. Στόχος της Αποστολής είναι να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα σε 100 ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι το 2030, αλλά και να διασφαλιστεί ότι οι 100 αυτές πόλεις θα αποτελέσουν κόμβο καινοτομίας για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, που θα πρέπει να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Οι πόλεις που θα συμμετέχουν στην Αποστολή, θα συντάξουν και θα υλοποιήσουν ένα «Συμβόλαιο Κλιματικής Πόλης» (Climate City Contract), που θα συνδιαμορφωθεί με όλους τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς αλλά και τους κατοίκους της πόλης. Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι πόλεις από τη συμμετοχή τους στην Αποστολή είναι τα παρακάτω:

  • Εξειδικευμένη υποστήριξη στη διαδικασία ανάπτυξης επενδυτικού σχεδίου για τη μόχλευση εξωτερικής χρηματοδότησης
  • Δημιουργία μίας «Ετικέτας Αποστολής» (Mission Label), με στόχο την πρόσβαση σε επιπλέον χρηματοδοτικές ευκαιρίες
  • Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη συμμετοχή σε μεγάλες δράσεις επίδειξης και σε πιλοτικά έργα
  • Υποστήριξη μέσω ενός εθνικού δικτύου συντονισμού
  • Ευκαιρίες δικτύωσης, εκπαίδευσης και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των πόλεων
  • Συμμετοχή πολιτών και τοπικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη κλιματικά ουδέτερων λύσεων
  • Μεγάλη αναγνωρισιμότητα – δυνατότητα ανάδειξης του προφίλ πολιτικής ταυτότητας της πόλης και δυνατότητα προσέλκυσης νέας χρηματοδότησης και ταλέντων

Οι πόλεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Αποστολή, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration