Επένδυση 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ESFRI σε 11 νέες ερευνητικές υποδομές για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων

08-07-2021

Το European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) ανακοίνωσε 11 νέες ερευνητικές υποδομές που πρόκειται να συμπεριληφθούν στον Οδικό του Χάρτη για το 2021.

Μέσα από μια διεξοδική διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, το ESFRI ανακοίνωσε τις 11 νέες προτάσεις, οι οποίες αφού σημείωσαν την υψηλότερη βαθμολογία όσον αφορά στην επιστημονική τους υπόθεση και στην ωριμότητα της υλοποίησής τους, πρόκειται να συμπεριληφθούν ως νέα έργα στην καινούρια έκδοση του Οδικού Χάρτη ESFRI για το 2021.

Οι 11 νέες υποδομές είναι οι EBRAINS, EIRENE RI, ET, EuPRAXIA, GGP, GUIDE, MARINERG-i, OPERAS , RESILIENCE, SLICES και SoBigData++ RI.
Ο Οδικός Χάρτης του ESFRI για το 2021 - που περιλαμβάνει την Έκθεση Στρατηγικής και Ανάλυση Τοπίου- αναμένεται να εγκριθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο και θα δημοσιευθεί στην εναρκτήρια εκδήλωση τον Δεκέμβριο του 2021.