Τελική αξιολόγηση του Προγράμματος Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» 

30-01-2024

Ο Ορίζοντας 2020, το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία που διήρκεσε από το 2014 έως το 2020 και είχε προϋπολογισμό σχεδόν 80 δισ. ευρώ, είχε καθοριστική συμβολή στην ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία, όπως δείχνει η τελική αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε στις 29 Ιανουαρίου. Το πρόγραμμα συνέδεσε τη γνώση και την καινοτομία με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και συνέβαλε στην επίτευξη στόχων που δύσκολα θα επιτυγχάνονταν σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

Ο Ορίζοντας 2020 επέτρεψε άμεση απόκριση στα ξεσπάσματα των ιών COVID-19, Ebola και Zika, καθώς επίσης ενίσχυσε ενεργά την επιστήμη και την έρευνα για το κλίμα. Η αξιολόγηση συμπεραίνει ότι κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε στο πρόγραμμα θα αποφέρει πέντε ευρώ όφελος στους Ευρωπαίους πολίτες μέχρι το 2040, αποδεικνύοντας την υψηλή αξία της επένδυσης σε έρευνα και καινοτομία για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Συνολικά, ο Ορίζοντας 2020 χρηματοδότησε περισσότερα από 35.000 έργα σε διάστημα επτά χρόνων, ενώ οι προκηρύξεις του προσέλκυσαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο αιτήσεις από 177 χώρες.

Επιπλέον, η αξιολόγηση εντόπισε ορισμένα βασικά σημεία προς βελτίωση:

  • Διεύρυνση της συμμετοχής
  • Περαιτέρω απλοποίηση και μείωση της γραφειοκρατίας
  • Ενίσχυση της διάχυσης, αξιοποίησης και εφαρμογής των αποτελεσμάτων
  • Υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών
  • Αύξηση των συνεργειών με άλλες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Τα συμπεράσματα της τελικής αξιολόγησης του Ορίζοντα 2020 πρόκειται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση τόσο του τρέχοντος προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, όσο και των μελλοντικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας.