Ο ρόλος των πολιτών στην υλοποίηση των Αποστολών της ΕΕ

02-02-2022

Η κοινοπραξία του έργου TIME4CS διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος των πολιτών στην υλοποίηση των Αποστολών της ΕΕ», την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, 13.30 – 17.00 CET.


Οι Αποστολές της ΕΕ αποτελούν μια καινοτομία του Ορίζοντα Ευρώπη. Είναι ένας νέος τρόπος για την εξεύρεση λύσεων σε μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Με φιλόδοξους στόχους, οι Αποστολές θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο, με κέντρο την έρευνα και την καινοτομία, σε συνδυασμό με νέες μορφές διακυβέρνησης και συνεργασίας, καθώς και με τη συμμετοχή των πολιτών.


Οι Αποστολές θα συνεργαστούν με τους πολίτες για να ενισχύσουν την υιοθέτηση νέων λύσεων και προσεγγίσεων από την κοινωνία. Αλλά ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος των πολιτών στην υλοποίηση των Αποστολών της ΕΕ; Και πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε καλύτερα την Επιστήμη των Πολιτών (Citizen Science) όχι μόνο στους 5 τομείς των Αποστολών αλλά και στους οργανισμούς μας;


H εκδήλωση απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την Επιστήμη των Πολιτών και την ενσωμάτωσή της στο πεδίο των Αποστολών της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν από τους ομιλητές οι επερχόμενες δράσεις των Αποστολών.