Άνοιξε η προκήρυξη του 2022 για την Αποστολή Έρευνας και Καινοτομίας για τα Εδάφη, με χρηματοδότηση 95 εκατομμύρια ευρώ

05-07-2022

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά, μεταξύ άλλων, στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της γης και την επαναχρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών εδαφών, καθώς και καινοτόμες ιδέες για τον τρόπο εφαρμογής των πρακτικών για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η 27η Σεπτεμβρίου.

Η προκήρυξη του 2022 για υποβολή προτάσεων για την Αποστολή για το έδαφος, άνοιξε στις 12 Μαΐου. O συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι €95 εκατομμύρια. Η Αποστολή για το έδαφος για το 2022 επιδιώκει να βελτιώσει την γνώση για το έδαφος και την κοινωνική εκτίμηση για τις ζωτικές λειτουργίες της υγείας του εδάφους στην Ευρώπη. Στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι οι ιδιοκτήτες γης, οι καταναλωτές και η κοινωνία γενικά, είναι καλύτερα ενημερωμένοι και συνεργάζονται για την αποτελεσματική δράση για την εξυγίανση του εδάφους. Η προστασία και η αποκατάσταση των εδαφών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία αρκετών Ευρωπαϊκών πολιτικών και στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας  (EU Green Deal).

Tα topics που είναι ανοικτά για υποβολή προτάσεων,  εστιάζουν στον ρόλο της βιοποικιλότητας του εδάφους, και σε στρατηγικές για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της γης και την επαναχρησιμοποίησης των εδαφών. Επίσης, τα topics περιλαμβάνουν την ανάπτυξη λύσεων για την καλύτερη διατήρηση και ενίσχυση των ποσοτήτων άνθρακα στο έδαφος, , καθώς και την ενίσχυση της εκπαίδευσης σχετικά με το έδαφος και την πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες.

Συνολικά, υπάρχουν 10 διαφορετικά ανοικτά topics για υποβολή προτάσεων. Ορισμένα απαιτούν την «πολύ-παραγοντική προσέγγιση»  για την διασφάλιση ότι η διαδικασία της Έρευνας και Καινοτομίας και τα αποτελέσματα της καθοδηγούνται περισσότερο από την ζήτηση και σχετίζονται με την κοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Work Programme 2021-2022. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέσω του Funding & Tenders portal μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου.